Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

DEVELOPMENT PLANNING

Xem với cỡ chữAA

Bản đồ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đảo Phú Quốc theo Quyết định 868

(15:27 | 26/06/2019)

Bản đồ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đảo Phú Quốc theo Quyết định 868

Bản đồ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đảo Phú Quốc theo Quyết định 868


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BAN DO DIEU CHINH QUY HOACH 868 QHSDĐ PHU QUOC.rar