Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

LIÊN KẾT

Announcement

Xem với cỡ chữAA

Thông báo lịch làm việc của các Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 16/8/2019 đến hết ngày 31/8/2019.

(10:36 | 19/08/2019)

Thông báo lịch làm việc của các Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 16/8/2019 đến hết ngày 31/8/2019.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 24_TB-HDND.pdf