Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính sách về xuất nhập cảnh

Xem với cỡ chữAA

Chính sách Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

(00:00 | 02/10/2013)

Chính sách Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

* Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% áp dụng trong thời hạn 15 năm; Hoặc áp dụng trong thời hạn 30 năm (nếu dự án thuộc một số lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật); Hoặc áp dụng trong suốt thời gian hoạt động (nếu dự án thuộc các lĩnh vực xã hội hóa).

* Miễn thuế thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho 09 năm kế tiếp.

* Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nêu trên không áp dụng đối với: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản; Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; Thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản; Thu nhập từ kinh doanh trò chơi có thưởng, cá cược; Thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.